Een ambitieus klimaatakkoord is noodzakelijk, wenselijk en -zoals onze Noorderburen eind vorige maand met stip aantoonden- mogelijk. Op 28 juni presenteerde het Nederlandse kabinet haar klimaatakkoord waarmee het de Nederlandse plannen tot 2030 uitzet. Dit plan, dat mede vorm gegeven werd via een uitvoerige raadpleging van de belanghebbenden aan de Nederlandse “klimaattafels”, stelt o.a. als doelstelling om 70% van de Nederlandse elektriciteit tegen 2030 uit hernieuwbare bronnen te halen, om minstens 50% van de hernieuwbare energie in lokale handen te leggen, en om de industrie tegen 2050 naar koolstofneutraliteit te begeleiden. Hoewel ver van perfect kan dit akkoord als een sterk voorbeeld dienen voor wat de verschillende Belgische overheden gezamenlijk op tafel moeten leggen. Eerder deze week herinnerde de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen er ons nog eens aan hoe omvangrijk de uitdaging is. Lees via de link hieronder de analyse van de Bond Beter Leefmilieu over het Nederlandse klimaatakkoord; opnieuw een goede inspiratiebron voor de publieksbevraging over het Belgische energie- en klimaatplan (je hebt nog tijd tot 15 juli)!

Bond Beter Leefmilieu: “Kijk, het kan: Nederland legt sterk klimaatplan op tafel”

Het volledige Nederlandse klimaatakkoord kan je hier lezen

Nederland toont België hoe het kan