Windmolens in het landschap zorgen voor veel kritiek. Op zee valt dit nog goed mee, maar wanneer ze op het vasteland gebouwen worden is er vaak kritiek van bewoners. Door het versnipperde Vlaamse landschap is het nog moeilijker om windmolens in te plannen op locaties waar er geen problemen zijn voor de omwonenden.

Als we kijken naar heel Europa, is de toekomst rooskleuriger. Volgens een nieuwe paper zou on-shore windenergie (op het land) meer dan 10 keer de elektriciteit kunnen produceren die er in totaal nodig is voor Europa. In de paper wordt rekening gehouden met beschikbaar landoppervlakte, de windsnelheden op verschillende plaatsen en de nieuwe toekomstige technieken van windmolens.

Er zijn uiteraard bemerkingen op deze studie. Zo is er veel potentieel op plaatsen waar er minder vraag is naar elektriciteit en andersom, waardoor het werkelijke potentieel wel lager zal liggen. Wel wordt in de studie benadrukt dat de kostprijs van windenergie nog sterk kan dalen, wat verder kan zorgen voor meer acceptatie van windenergie.

Europe ‘could get 10 times’ its electricity needs from onshore wind, study says

Europese windenergie kan voor 10 keer meer elektriciteit zorgen dan nodig