°Tracker [BE]: Tijd voor (echte) inspraak

Tot 15 juli kan iedereen inspraak leveren op het ontwerp van het Belgische energie- en klimaatplan. Dat plan tekent het pad uit dat ons land in de periode 2021-2030 wilt volgen voor haar energie- en klimaattransitie. Het is de samenvoeging van de plannen van de federale, Vlaamse, Waalse en Brusselse regeringen. Dit ontwerp werd eind vorig jaar doorgestuurd naar de Europese Unie. De finale versie van het plan – bij te sturen op basis van deze bevraging en de opmerkingen van Europa – moet eind dit jaar bij Europa opgeleverd worden.

Wat we doen en laten tussen nu en 2030 – “Only 11 Years Left to Prevent Irreversible Damage from Climate Change,” klonk het eerder dit jaar nog bij de Verenigde Naties – is van onomstotelijk belang. Zo ook dus dit plan. Daarom vroeg de Europese Unie haar lidstaten om een breed draagvlak te creëren voor het plan, o.a. via een uitvoerige raadpleging van alle belanghebbenden. Sommige landen namen die vraag serieus, zoals bijvoorbeeld Nederland met haar klimaattafels. De Belgische regeringen jammer genoeg niet. Des te belangrijker is het om wél van je te laten horen – zelfs via dit gebrekkig kanaal.

Niet in het minst omdat er nog veel werk is aan de Belgische plannen. In een analyse uitgevoerd in opdracht van de European Climate Foundation scoort ons land nog geen 3/10 voor haar plannen. België heeft de op één na laagste ambitie van alle lidstaten, komt onvoldoende met concrete beleidsmaatregelen, spreekt amper over hoe de transitie te financieren of hoe de baten en kosten eerlijk te verdelen, en geeft niet aan hoe dit plan past in een weg naar 2050. Het ontbreekt m.a.w. aan ambitie, uitvoering en visie. Dat ondanks het feit dat België volgens Eurofound een van de grootste winnaars zou zijn bij de implementatie van een ambitieus klimaatbeleid naar 2030: ruim 2% extra economische groei (#3 in Europa) en bijna 1% extra jobs (#1 in Europa).

Dit zijn zaken die je kan aankaarten in deze bevraging. Weliswaar niet in de vragen die naar voor geschoven worden. Daarin wordt gepeild naar de hernieuwbare energiebronnen, vervoersmiddelen, verwarmingstechnieken voor je woning en fiscale maatregelen waarop de Belgische overheden volgens jou moeten inzetten. Hier een weloverwogen antwoord op geven zonder enige uitleg over hoe deze zaken in het gehele plan passen, in welke mate ze bijdragen aan de transitie of hoe ze gerealiseerd zullen worden is natuurlijk erg moeilijk. En dan zijn er nog alle thema’s die niet aan bod komen. Zoals de Bond Beter Leefmilieu uitwees, wordt er met geen woord gesproken over cruciale thema’s zoals landbouw, industrie, circulaire economie, ruimtelijke ordening, of de verdeling van baten en lasten.

Nee, de plaats om je stem te laten horen is het laatste veld van de bevraging. Daarin kan je tot 3,000 woorden kwijt voor je bijkomende “bemerkingen”. Voor inspiratie daarvoor kan je op vele plaatsen terecht, o.a. bij de beleidsaanbevelingen van het Klimaatpanel, Sign For My Future of BBL. Hieronder vind je ook een aantal algemene suggesties van onze kant. Laat onze overheden weten dat het beter kan én moet!

De Belgische energie- en klimaatplannen moeten zeker aan de volgende zaken voldoen:

  • De Belgische energie- en klimaatplannen moeten ervoor zorgen dat België haar eerlijke bijdrage levert voor het behalen van de doelstellingen van het Parijsakkoord in lijn met onze welvaart, ons potentieel, en onze positie in de Europese en internationale context.
  • De baten en lasten van de Belgische energie- en klimaattransitie moeten eerlijk verdeeld worden, met bijzondere aandacht voor sociale bescherming in het kader van de sterke investeringen die op korte termijn nodig zijn en op middellange termijn hun vruchten zullen afwerpen.
  • De Belgische overheden moeten een duidelijke visie uittekenen voor een inclusief, klimaatvriendelijk België in 2050, met concrete tussendoelstellingen voor 2030. Die worden best met brede politieke en maatschappelijke steun in een institutioneel kader vastgelegd.
  • De besluitvorming over plannen en beleid moet transparant zijn en voldoende ruimte laten voor tijdelijke en betekenisvolle inspraak van alle geïnteresseerde belanghebbenden
  • De Belgische overheden moeten actief gebruik maken van de kennis van haar academische instellingen, het ondernemerschap van haar bedrijven en de inventiviteit van haar burgers.
  • De Belgische overheden moeten hun eigen administraties versterken met de institutionele en financiële middelen opdat ze een effectief, efficiënt en eerlijk beleid kunnen voeren.
  • De Belgische overheden moeten een leidende rol spelen waarin ze alle initiatieven van burgers, bedrijven en middenveldorganisaties coördineert binnen de Belgische visie en plannen.

Publieksbevraging rond het ontwerp van Nationaal Energie- en Klimaatplan

°Alternatives: Mothers of Invention

Climate change often feels like an insurmountable problem. But there are a lot of truly amazing people working on solutions. One of the great places bringing stories of hope and inspiration is the podcast of former Irish President Mary Robinson and comedian Maeve Higgins. Over the course of two seasons worth of episodes (and counting), they interview remarkable women who are undertaking powerful actions in the pursuit of climate justice. From Christina Figueres (Executive Secretary of the UN Framework Convention on Climate Change 2010-2016) to Dalee Sambo Dorough (Chair of the Inuit Circumpolar Council, and former chair of the UN Permanent Forum on Indigenous Rights), their guests have powerful insights to offer.

It’s hard to pick out a single episode, but S02E04 “A Second Chance at Life” is a great place to start. “What will it take to transition to renewable energy, and what can we learn from both indigenous peoples and new technology?” Listen to find out.

Mothers of Invention: A Second Chance at Life

°Alternatives: Fiscal policy to save the planet

Photo by Tommyking751/Wikimedia Commons

A key component in driving responses to the climate crisis is making sure that its risks and costs, as well as the opportunities and benefits of its solutions, are accurately reflected in our financial frameworks, be they a company’s accounting system or a government’s budget. In an effort to improve the latter, the International Monetary Fund has published a paper that explores the role of fiscal policies in climate change strategies. This is part of a broader range of initiatives that the IMF is undertaking to ensure that macro-fiscal and financial frameworks reflect climate resilience, that the fiscal and financial impacts of climate policy choices are properly assessed, and that climate risk is mainstreamed into its country assessments.

Discussing the role of fiscal policy on the IMF podcast, The World Resources Institute’s President and CEO Dr. Andrew Steer said: “Done smartly, there will be an economic gain of $26 trillion in GDP between now and 2030, and there would be another 67 million jobs created”. Listen to the whole interview by following the link below.

WRI – PODCAST: How Green Fiscal Policy Can Help Save the Planet

°Alternatives – Imagine no emissions

Imagine no emissions
I wonder if you can
No need for mines or pipelines
A fossil fuel ban
Imagine all the people living carbon free

You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope some day you’ll join us
And the world will be as one
(credits: Yale F&ES Class of 2019)

A majority of Belgians also dream of this future and all political parties agree that we have to do something.

It is definitely possible in Belgium by 2050, according to these two studies:
Sign for my future
Klimaatpanel (in Dutch)

So let’s start today! (and keep the climate crisis in mind when you vote)

°Alternatives – Battery cost is plummeting

Batteries are often considered as the holy grail in the energy transition. We need them in electric vehicles and we’ll need them to store electricity from wind and sun. A recent report from Bloomberg New Energy Finance, a research organization, shows that the cost of lithium-ion batteries is decreasing quickly. We are not yet at cost levels that batteries will pop up everywhere, but we are heading in the right direction.

EN – Greentech Media: “Levelized cost of energy for lithium-ion batteries is plummeting.”

NL – Duurzaam Bedrijfsleven: “Prijs opslagbatterijen 35% goedkoper dan in 2018.

Bloomberg NEF @ Twitter

°Tracker – Worldwide energy demand still rising

The International Energy Agency has released a report on worldwide energy demand in 2018. Energy demand has grown by 2.3%, which is the fastest pace of this decade, and the enormous growth in renewable energy is not enough to satisfy this increasing demand. This also resulted in an increase of energy-releated CO2 emissions by 1.7%, most of which comes from fairly new coal power plants in Asia. But also the US is responsible, with the largest growth in oil and gas demand worldwide.

We can see that these other countries are responsible but the truth is that our own consumption also matters. If we decide that we don’t buy products from companies that do not care about their carbon footprint, they will have to adjust (or disappear). Be a conscious consumer and let them hear your voice.

°Consequences – Ice cream in February?

Remember the weather a few weeks ago? This week’s pick looks deeper into the exceptionally warm European weather in February. According to the Royal Netherlands Meteorolgical Institute this was a one-in-200-year event with temperatures reaching 18.3 °C in Scotland, and 21.2 °C in London.

Previous studies already showed that summer heatwaves are 30 times more likely and heat extremes will occur more often than cold extremes, we have seen this happening a few weeks ago as well as last summer.

The more normal weather of the last weeks with a lot of rain should be more than welcome, as in Belgium, the stock of groundwater has still not recovered from the extremely dry weather last year.