15 geboden voor een eenvoudig en duurzaam leven

Een daling van je uitstoot kan perfect samengaan met een hoge levenskwaliteit.

Netwerk Bewust Verbruiken lijst 15 geniale geboden op voor een duurzaam en eenvoudig leven.

 1. Denk groot, woon klein 
 2. Eenvoud siert
 3. Wees af en toe onbereikbaar
 4. Het is jouw tijd, ga voor de essentie
 5. Bezit is passé. Deel spullen, ervaring, ruimte en tijd
 6. De belangrijkste dingen in het leven zijn geen dingen
 7. Haast en spoed zijn zelden goed
 8. Als je lokaal koopt, doet iemand een vreugdedansje
 9. Durf nee zeggen
 10. Hou van het verhaal, niet van het materiaal
 11. Ontspul je huis. Je bent niet wat je bezit
 12. Alles is te repareren (ook je fouten)
 13. De grootste bedreiging voor de planeet is denken dat iemand anders het wel zal oplossen
 14. Drukte is een keuze, er is moed voor nodig om minder te doen
 15. Doe wat je graag doet en doe het NU

#klimaatraad

De klimaatverandering gaat iedereen aan. We kunnen elk ons steentje bijdragen aan de oplossing. Dit is een van de basisprincipes van Carbon+Alt+Delete.

Vanuit dezelfde logica laat Canvas mensen aan het woord die elk op hun eigen manier strijden tegen klimaatverandering. Dit levert een serie van leuke en inspirerende kortvideo’s op.

#klimaatraad (Canvas of VRT Nu)

To (m)eat or not to (m)eat

Recent is er in de media veel aandacht voor de impact van vleesconsumptie op het klimaat. Zie bijvoorbeeld dit artikel op VRT NWS. In deze blogpost kaderen en nuanceren we dit nieuws.

Aanleiding voor deze stroom aan nieuwsberichten is een nieuw rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Het IPCC analyseert in dit nieuw rapport de impact van landgebruik op klimaatverandering. Hierbij kijken ze naar alle aspecten van landgebruik, zoals ontbossing en landbouw. In het hoofdstuk over landbouw komt ook vleesconsumptie ter sprake. Hierbij geeft het IPCC een genuanceerd beeld, waarbij ze pleiten voor een gebalanceerd dieet bestaande uit plant-gebaseerd voedsel (vb. groenten en fruit) en duurzame dier-gebaseerd voedsel.

Samenvattend artikel (EN)

Summary for policy makers & full report (EN)

PS: Ter herinnering, het IPCC is een grote groep wetenschappers die in opdracht van de VN klimaatverandering analyseren, opvolgen en hierover rapporteren.

Earth Overshoot Day has never been so soon…

Today is Earth Overshoot Day, the day the humankind has exhausted all the resources the Earth gives us for a year. This day has never been so early and even worse, the day has moved up three months in just the last 20 years.

However, the day differs enormously between countries. Qatar already sees the day on February 11 and other countries that rely on their oil production (the USA, Canada, Kuwait and the UAE) are not that much later in March.

On the other side, countries such as Indonesia and Ecuador, only have their Overshoot Day in December. Belgium has their day already on April 6, which means we still have a lot of work to do to push back the date…

Current heatwaves made 5 times more likely due to climate change

Based on data from the heatwave of the end of June, the World Weather Attribution Network found that this heatwave had temperatures that were 4°C higher than heatwaves in 1900. There was a town between Montpellier and Avignon were there was a recorded temperature of almost 46°C, which is 1,5°C higher than the previous record. The whole heat wave has been made “at least” 5 times more likely due to climate change, but potentialy the effects may have been much higher.

However, this is not where it ends. The current heatwave has already broke record temperatures in Bordeaux and this Thursday, records are projected to break all over France, Belgium, Germany and the Netherlands. In Belgium, it is the first time ever that a red warning is issued for a heatwave.

As the energy usage is rising due to the increase in air conditioning use, there can be even more problems. Two nuclear reactors have already shut down to keep the water used to cool the reactors at a reasonable temperature.

Europese windenergie kan voor 10 keer meer elektriciteit zorgen dan nodig

Windmolens in het landschap zorgen voor veel kritiek. Op zee valt dit nog goed mee, maar wanneer ze op het vasteland gebouwen worden is er vaak kritiek van bewoners. Door het versnipperde Vlaamse landschap is het nog moeilijker om windmolens in te plannen op locaties waar er geen problemen zijn voor de omwonenden.

Als we kijken naar heel Europa, is de toekomst rooskleuriger. Volgens een nieuwe paper zou on-shore windenergie (op het land) meer dan 10 keer de elektriciteit kunnen produceren die er in totaal nodig is voor Europa. In de paper wordt rekening gehouden met beschikbaar landoppervlakte, de windsnelheden op verschillende plaatsen en de nieuwe toekomstige technieken van windmolens.

Er zijn uiteraard bemerkingen op deze studie. Zo is er veel potentieel op plaatsen waar er minder vraag is naar elektriciteit en andersom, waardoor het werkelijke potentieel wel lager zal liggen. Wel wordt in de studie benadrukt dat de kostprijs van windenergie nog sterk kan dalen, wat verder kan zorgen voor meer acceptatie van windenergie.

Europe ‘could get 10 times’ its electricity needs from onshore wind, study says

Nederland toont België hoe het kan

Een ambitieus klimaatakkoord is noodzakelijk, wenselijk en -zoals onze Noorderburen eind vorige maand met stip aantoonden- mogelijk. Op 28 juni presenteerde het Nederlandse kabinet haar klimaatakkoord waarmee het de Nederlandse plannen tot 2030 uitzet. Dit plan, dat mede vorm gegeven werd via een uitvoerige raadpleging van de belanghebbenden aan de Nederlandse “klimaattafels”, stelt o.a. als doelstelling om 70% van de Nederlandse elektriciteit tegen 2030 uit hernieuwbare bronnen te halen, om minstens 50% van de hernieuwbare energie in lokale handen te leggen, en om de industrie tegen 2050 naar koolstofneutraliteit te begeleiden. Hoewel ver van perfect kan dit akkoord als een sterk voorbeeld dienen voor wat de verschillende Belgische overheden gezamenlijk op tafel moeten leggen. Eerder deze week herinnerde de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen er ons nog eens aan hoe omvangrijk de uitdaging is. Lees via de link hieronder de analyse van de Bond Beter Leefmilieu over het Nederlandse klimaatakkoord; opnieuw een goede inspiratiebron voor de publieksbevraging over het Belgische energie- en klimaatplan (je hebt nog tijd tot 15 juli)!

Bond Beter Leefmilieu: “Kijk, het kan: Nederland legt sterk klimaatplan op tafel”

Het volledige Nederlandse klimaatakkoord kan je hier lezen

Jos Delbeke: “Eén coherent Belgisch klimaatplan, en snel”

Voormalig directeur-generaal van het Directoraat-Generaal Klimaatactie van de Europese Comissie (2010-2018), Jos Delbeke, wees de verschillende Belgische regeringen dit weekend op hun verantwoordelijkheid. Daar waar op Europees niveau de gesprekken zijn begonnen over 2050, moet België volop aan de bak om haar achterstand goed te maken en haar doelstellingen voor 2030 te kunnen halen. Hij legt 10 cruciale maatregelen voor die volgens hem deel moeten uitmaken van één -i.p.v. de huidige 7- coherent klimaatplan. Meteen goede inspiratie voor al zij die de publieksbevraging rond het Nationaal Energie- en Klimaatplan nog niet ingevuld hebben (je hebt nog tijd tot 15 juli!). Lees daarvoor zeker nog eens onze blogpost over de bevraging: “Tijd voor echte inspraak”.

De Tijd: “Eén coherent Belgisch klimaatplan, en snel”