Waarom?

Klimaatverandering is de grootste uitdaging voor onze generatie. CO2 uitgestoten door mensen veroorzaakt deze verandering van het klimaat. Snelle en drastische acties zijn nodig om de temperatuurstijging te beperken tot een acceptabel niveau. Wij van Carbon+Alt+Delete geloven dat ieder van ons een verschil kan maken. Daarom bieden wij jou een manier aan om actie te nemen en je bijdrage aan de klimaatverandering te beperken!

What?

We can limit our carbon emissions by consuming less, buying an electric car, etc. However, low-carbon alternatives are not always available, sometimes expensive or still under development. Therefore we offer a way to compensate your carbon emissions. Compensating means reducing emissions from other sources to compensate for our own emissions.

Carbon+Alt+Delete is locally embedded. Power plants, car factories, etc. in your neighborhood reduce their emissions due to your actions. In this way, you push local industries to innovate and develop more environmentally-friendly ways of working. So what are you waiting for? Compensate your emissions now!

Wie?

Carbon+Alt+Delete is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw), opgericht in 2017. Onze missie is om de klimaatverandering te bestrijden door mensen te informeren en te activeren. De organisatie bestaat uit vier toegewijde vrijwilligers en wordt ondersteund door hoog aangeschreven referenties. Lees hier meer over ons.